Hukuk Bülteni - Şubat 2022

MENU
Okan Hukuk Bültenine Davet

Yazar: Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu

Okan Hukuk Bülteni (OHB) ile hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin bilimsel açıdan tüm boyutlarıyla devamı için tıklayınız.

Bahar Gültekin Candemir'e Üç Soru

Yazar: Ar. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Dünya görüşümün ilk oluştuğu yerdir fakülte sıraları. İyi bir hukuk eğitimi almanın ötesinde birey olarak devamı için tıklayınız.

Güncel Hukuki Karar ve Gelişmeler

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 86 maddesinin yollamasıyla; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesine ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24 ve 25.maddeleri devamı için tıklayınız.

Bireysel Başvuruya İlişkin İçtüzük Düzenlemelerinin Anayasallığı Sorunu

Yazar: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvurunun usul ve esasına ilişkin çok sayıda konuyu devamı için tıklayınız.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Sevi

Anonim ortaklıklara hâkim olan, sınırlı sorumluluk, payların serbestçe devredilebilirliği gibi devamı için tıklayınız.

Combahee Nehri Kolektifi Bildirisi (Çeviri)

Çeviri: Dr. Öğr. Üyesi Fehmiye Ceren Akçabay Karataş - Ar. Gör. İlayda Tuana Öztunçel

En belirgin Siyah feminist tavır, 1960’ların sonlarında devamı için tıklayınız.

Yapay Zeka Sistemlerinin Hukuki Kişiliği

Yazar: Ar. Gör. Selin Sadi

Yapay zekânın bağımsız karar vermesi ve sistemin üreticisi, geliştiricisi veya kullanıcısının eylemlerinden devamı için tıklayınız.

Spor organizasyonları ve insan hakları ilişkisi üzerine

Yazar: Halil İbrahim Yücelen

Hayatın her alanında olduğu gibi insan hakları göz ardı edilerek yapılması mümkün olamaz devamı için tıklayınız.

Quo Vadimus Güçlendirilmiş Parlamenter Rejime Dönüş Vaadi

Yazar: Ar. Gör. Battal Niyazi Şahin

2017 Anayasa değişikliğinin mimarı olan tali kurucu iktidar, aşağıda ayrıca açıklanacak olan parlamenter rejime devamı için tıklayınız.

Duyurular

Hukukta Kariyer Toplantıları etkinliğimizin ikinci dönem ilk söyleşisi İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kariyer Merkezi Müdürlüğü devamı için tıklayınız

Hukuk Bülteni - Şubat 2022