Hukuk Bülteni - Ocak 2022

MENU
Okan Hukuk Bültenine Davet

Yazar: Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu

Okan Hukuk Bülteni (OHB) ile hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin bilimsel açıdan tüm boyutlarıyla devamı için tıklayınız.

​Aysel Çelikel’e Üç Soru

Yazar: Ar. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Hukuk sistemi bir demokrasi sorunudur. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü olan, insan hakları anlayışının geliştiği toplumlarda devamı için tıklayınız.

Güncel Hukuki Karar ve Gelişmeler

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, E. 2021/3624, K. 2021/4748 numaralı kararında, tarafların ayrı yaşamaya başladıktan sonra, davacı tarafın tarafları barıştırmak üzere araya giren aracıya devamı için tıklayınız.

Hukuk Sistemimizde Yeni Bir Sözleşme: “Tasarruf Finansman Sözleşmesi”

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Hande Deniz

Ülkemizde son yıllarda “evim şirketleri” olarak adlandırabileceğimiz bazı özel şirketlerin, görsel ve yazılı devamı için tıklayınız.

Almanya Çocukların Dini Eğitimi Kanunu

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Memet Erdem Aybay

Bir çocuğun dini eğitimini velayet haklarına sahip oldukları sürece ana ve babanın anlaşması belirler. Anlaşmadan her zaman için vazgeçilebilir ve eşlerden birinin ölümü devamı için tıklayınız.

Federal Almanya’da İnternette Yalan Haberle Hukuk Yoluyla Mücadele ve Sosyal Ağ Kanunu

Yazar: Dr. Ahmet Mert Duygun

Federal Almanya’da yalan haberle hukuk yoluyla mücadelenin farklı hukuk disiplinleri açısından farklı kanunlarda düzenlendiğini söylemek mümkündür. Bu noktada şüphesiz akla ilk gelen devamı için tıklayınız.

“Yasaklı” Cins Köpeklerin Saldırısı Halinde Sorumluluk Kime Ait?

Yazar: Ar. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Gaziantep’te sahipli pitbull cinsi bir köpeğin bir kız çocuğuna saldırmasının ardından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğunu devamı için tıklayınız.

Web Sitesi Aracılığıyla Kurulan Elektronik Sözleşmelerin Katılmalı Sözleşme Olma Özelliği

Yazar: Ar. Gör. Yunus Altunışık

Teknolojinin gelişmesi, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve internetin hayatımızın her alanını etkiler hale gelmesi ağ toplumuna dönüşümü sağlamıştır. Enformasyon çağı devamı için tıklayınız.

31676 Sayılı Yönetmelik İle Getirilen Yenilikler Hakkında İnceleme

Yazar: Ar. Gör. Ezgi Alyürük Güngör

Tedavül gücü kazanmaya başlayan, sözleşmelerde edim olarak belirlenen ve önemli bir hacme sahip olan elektronik paraların kullanımı ülkemizde de oldukça yaygınlaşmıştır. Değişen koşullara devamı için tıklayınız.

İnternet Haberlerine Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlali

Yazar: Ar. Gör. Sibel Demet Çakım

İfade özgürlüğü, 10. maddenin sınırları içinde, sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen ‘haber’ ve ‘düşünceler’ için değil, ayrıca devletin devamı için tıklayınız.

Hukuk Bülteni - Ocak 2022