Hukuk Bülteni - Aralık 2021

MENU
Okan Hukuk Bültenine Davet

Yazar: Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu

Okan Hukuk Bülteni (OHB) ile hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin bilimsel açıdan tüm boyutlarıyla devamı için tıklayınız.

Mustafa Koçak'a Üç Soru

Öğrenciler, bizim dönemimize göre, seçimlerini daha bilinçli yapıyorlar. Bu açıdan günümüz hukuk fakültesi öğrencileri daha şanslılar; üniversite devamı için tıklayınız.

Güncel Hukuki Karar ve Gelişmeler

Kanunun aynı maddesinin birinci fırkasının son cümlesinde ise kullanılmayan yıllık izinlere ilişkin ücrete yönelik zamanaşımının iş sözleşmesinin sona erdiği devamı için tıklayınız.

Bilim Özgürlüğü ve Anayasal Sadakat

Yazar: Prof. Dr. O. Korkut Kanadoğlu

Bu temel hak, bilim insanının devletin müdahalelerine karşı belirli bir özgürlük alanına sahip devamı için tıklayınız.

Feminist Stratejik Davalama

Yazar: Dr. F. Ceren Akçabay

Hukuk toplumsal değişme sağlamanın önemli araçlarından biri olsa da köklü toplumsal yapılar toplumu mevcut hali ile muhafaza etme ve değişimi önleme gücüne devamı için tıklayınız.

Mal Sigortalarında Sigortacının Halefiyetine İlişkin Kanuni Düzenleme İhtiyacı

Yazar: Ar. Gör. Yunus Altunışık

Sigortacının kanuni halefiyet hakkının esasen iki temel amacı vardır: Bunlardan ilki sigortalının geçekleşen zararından dolayı iki farklı kişiden de tazminat alarak devamı için tıklayınız.

Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri

Yazar: Ar. Gör. Sibel Demet Çakım

En temel insan haklarından biri olan ve olağanüstü hallerde bile askıya alınamayan yaşam hakkının koruma alanının geniş olması ve etkin bir biçimde uygulanması büyük önem devamı için tıklayınız.

Trans Kimliklerin Tanınması ve Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız

Yazar: Ar. Gör. İ. Tuana Öztunçel

Geçtiğimiz eylül ayında British Columbia Human Rights Tribunal tarafından Jessie Nelson’ın başvurusu üzerine verilen kararla yanlış zamir kullanımı ve devamı için tıklayınız.

Vedat Şorli Türkiye Davasına Geniş Anlamda Cumhuriyet Kavramıyla Bakmak

Yazar: Ar. Gör. Battal Niyazi Şahin

Başvurucu Vedat Şorli Facebook hesabından, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın “kadın kıyafetleriyle” devamı için tıklayınız.

Hukuk Güldürür mü Ofansif Mizah ve Sanat Özgürlüğü

Yazar: Ar. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Morreall, mizah için, uyuşmazlık, üstünlük ya da rahatlama olması gerektiğinden bahseder devamı için tıklayınız.

Hukuk Bülteni - Aralık 2021