Dekan Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk alanında verdiği lisans ve lisansüstü öğretimle üst düzeyde hukukçuların yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Fakültemiz bünyesinde açılan ve geniş bir alanı kapsayan derslere kayıtlı olan öğrencilerimiz, hukuk mesleği için gereken tüm bilgileri elde ederek mezun olacaklardır. Her hukukçunun bilmesi gereken hukukun çekirdek alanlarına ilişkin zorunlu dersler dışında öğrencilerimiz kişisel tercihlerini gerçekleştirmeye yönelik dersler de seçebilecektir.

Fakültemizde teori ve pratik birbirine alternatif değildir. Hukukun temel kavramlarının öğretildiği teorik dersler yanında, önemli konulara yönelik varsayımsal hukuksal olayların tartışılacağı ve çözümleneceği uygulamalı dersler de yapılacaktır. Fakültemiz bünyesinde yer alan duruşma salonu, bu yöndeki çalışmalar için etkin biçimde kullanılmaktadır.

Fakültemiz geleneksel, tek yönlü ve bilginin yığılmasına yönelik yöntemler yerine öğrencinin katılımını önemseyen, sorgulayıcı ve çoğulcu bir bilgi edinme sürecini tercih etmektedir. Öğrencilerimizin temel kuramsal hukuk bilgisini özümsemesini ve öğrenilen bu yeni kavramları kullanarak hukuk sorunlarını çözecek analitik düşünme / gerekçelendirme yeteneklerini kazanmalarını da önemsiyoruz.

Fakültemizde verilen hukuk öğretimi, uygulama için yetkin bir bilimsel düzey sağlayacaktır. Böylelikle mezun olan öğrencilerimiz klasik hukuk meslekleri (yargıç, avukat, noter, akademisyen) yanında ekonomi ve idari alanda (şirket yöneticisi, kamu görevlisi) da mesleki nitelik kazanacaklarıdır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları da bu geniş mesleki yelpazeye ekleyebiliriz. Fakültemizin kontenjanı, ciddi ve kaliteli bir hukuk öğretimi gözetilerek özellikle sınırlandırılmıştır.

Öğrencilerimiz, hukuk öğrenimleri sırasında iş yaşamını yakından tanıma fırsatını bulacaktır. Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarla yaptığımız protokoller sonucunda adliyeler, bakanlıklar, yüksek mahkemeler, barolar, adli tıp kurumları, ticaret odaları ve tahkim merkezlerinin kapıları öğrencilerimize açılmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz başta Okan Holding olmak üzere iş yaşamında yer alan özel ve kamu kurumlarında staj yapabilme olanağına da sahiptirler.

Uluslararası olmak, bizim için yalnızca sözde kalan bir slogan olmayacaktır. Avrupa hukuku ve uluslararası hukuk üzerinde önemle duracağımız bir içerik oluşturacaktır. Fakültemizde görev yapan öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğunun önemli bir yurtdışı akademik tecrübesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında tamamlayabilecekler ya da Fakültemizde bulunacak yabancı misafir öğretim üyeleri yardımıyla farklı hukuk sistemleri ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklardır. Bu çerçevede aralarında Portekiz'den Universidade Nova de Lisboa, Litvanya'dan Klaipeda Business College ve International School of Law and Business, Polonya'dan University of Rzeszow, Slovenya'dan University of Ljublijana, İngiltere'den Sheffield Hallam University ve University of Bradford, İtalya'dan Universita degli studi Suor Orsola Benincasa ve İspanya'dan Universidad Rey Juan Carlos bulunan on dokuz Hukuk Fakültesi ile Erasmus Sözleşmesi imzalanmıştır. Öncelikli gündemimiz gereğince başkaca üniversitelerle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda ayrıca belirtmek gerekir ki öğrencilerimiz istedikleri takdirde İngilizce hazırlık sınıfı okuyabilecekleri gibi seçimlik olarak dört yıl boyunca Çince, Rusça, Arapça veya Almanca dillerini de öğrenebileceklerdir.

Fakülte öğrenimini başarıyla tamamlayan yüksek nitelikli mezunlarımız, geniş bir alana yayılan bilimsel ve yöntemsel yetkinlikleriyle sosyo-ekonomik ve kültürel çevreyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek özgün hukuksal sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacaklardır. Karmaşık konuları eleştirel biçimde yansıtma ve analiz etme yeteneğine sahip öğrencilerimizin, yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası hukuk camiasında kalıcı bir yer edinmesi, en doğal beklentimiz olacaktır.