Dekan Mesajı

MENU

Bölümün Amacı
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin temel amacı; adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi kavramları içselleştirmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, birden çok dile, kültüre ve hukuk sistemine hâkim, alanında uzman, entelektüel birikimi ile kendisini ortaya koyabilen yaratıcı hukukçular yetiştirmektir. Pek tabi ki; bu hukukçuların içinden şirket yöneticileri, yargıçlar, avukatlar, noterler, hukuk danışmanları, akademisyenler ve geniş yelpazede başkaca birçok meslek sahibi çıkabilir. Çünkü hukuk fakültesi mezunları pek çok meslekte başarıyla görev alabilmektedirler. Ancak hangi meslek icra edilirse edilsin, mezunlarımız önce hukukçu olacaktır ve bir hukukçuda yukarıda saydığımız niteliklerin bulunması kaçınılmazdır.

Öğrencilerimiz, fakülteden mezun olduklarında iş yaşamını çoktan tanıyor olacaklardır. Adalet bakanlığı ve diğer kurumlarla yaptığımız protokoller gereğince adliyeler, bakanlıklar, cezaevleri, adli tıp kurumları, icra daireleri, ticaret odaları, tahkim vb. hukuka ilişkin çalışma alanlarının kapıları öğrencilerimize açık olduğu gibi, öğrencilerimiz başta Okan Holding olmak üzere iş yaşamında yer alan özel kurumlarla da sıklıkla içli dışlı olacaklardır.

Öğrencilerimiz Erasmus programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında tamamlayabilecekler ya da kendi fakültelerinde yabancı misafir öğretim üyeleri yardımıyla farklı hukuk sistemleri ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklardır.

Bölümün Özellikleri
Hukuk, Türkiye'de iş olanaklarının en geniş olduğu bölümlerden birisidir. Hukuk fakültesi mezunları hâkim, savcı, avukat olabilecekleri gibi, özel ve kamu sektöründe hukuk müşaviri, noter, vali, kaymakam, diplomat, akademisyen vd. kamu personeli olarak görev alabilmektedirler. Bunun yanında uluslararası hukukun gelişimi ile birlikte, hukukçuların uluslar arası düzeyde de öne çıktıkları bir gerçektir. Dolayısıyla hukuk bölümünün kendiliğinden bir takım nitelikleri bulunmaktadır. Üniversitemiz ise hukuk bölümünün bu potansiyelinin önünü açmıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir ilki gerçekleştirmiştir. Fakültemiz ile Adalet Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokole bağlı olarak öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca, bakanlığın hukuk ve adalet ilişkin tasarruf ve kaynaklarına ilk elden ulaşabilecekleri gibi, gelecekteki iş yaşamlarında kullanacakları mekânları da yakından tanıyacaklardır.

Türkiye'de hukuk eğitimi 300–400 öğrenci ortalamasıyla verilmektedir. Bu denli geniş niceliğin eğitim niteliğini olumsuz etkileyeceği açıktır. Gelişmiş batı ülkelerinde hukuk eğitimi 50 öğrenci ortalamasıyla verilmektedir. Fakültemiz kontenjanı, bu husus gözetilerek sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan Türkiye'de hukuk eğitiminin fazlasıyla ezbere dayalı olduğuna yönelik bir inanış vardır. Bu inanışa geleneksel eğitim metotlarının katkısı büyüktür. Fakültemiz, öğrenciyi bilime yabancılaştıran ve alandan soğutan geleneksel, ezberci eğitim metotlarına alternatif olarak; öğrencinin katılımcılığını önemseyen, sorgulatıcı ve tartıştırıcı modern eğitim metotlarını tercih etmektedir. Öğrencilerimizin temel hukuk bilgisi konusunda yetkin olması kadar, onların muhakeme, yazma ve hitabet yeteneklerini de önemsemekteyiz. Bu amaçla derslerimizin bir kısmı pratik üzerine yoğunlaşmaktadır. Çok önemsediğimiz pratik derslerinde öğrencilerimizi kendilerine verilen varsayımsal olayların tartışacak, çözecek ve karara bağlayacaklardır. Fakültemiz bünyesinde yer alan duruşma salonu bu çalışmalar için hazır durumdadır.

Fakültemiz, hukukun uluslararası niteliğini önemseyerek Erasmus protokolleri öncelikli gündemine almıştır. Bu çerçevede aralarında Portekiz'den Universidade Nova de Lisboa, Litvanya'dan Klaipeda Business College ve International School of Law and Business, Polonya'dan University of Rzeszow, Slovenya'dan University of Ljublijana, İngiltere'den Sheffield Hallam University ve University of Bradford, İtalya'dan Universita degli studi Suor Orsola Benincasa ve İspanya'dan Universidad Rey Juan Carlos bulunan on dokuz hukuk fakültesi ile Erasmus sözleşmesi imzalanmıştır. Öncelikli gündemimiz gereğince başkaca üniversitelerle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını dönem kaybı olmaksızın yurt dışında tamamlayacaklardır. Diğer taraftan anılan üniversitelere mensup öğretim üyeleri fakültemizin misafiri olacak ve ders yılı içinde belirli zamanlarda ders vereceklerdir.

Fakültemizde lisans eğitimi %100 Türkçe olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle İngilizce hazırlık sınıfı mecburiyeti bulunmamakla birlikte öğrencilerimiz istedikleri taktirde hazırlık sınıfı okuyabileceklerdir. Öğrencinin isteğine bağlı bir yıllık İngilizce dil eğitimi İstanbul Tuzla’da bulunan kampüsümüzde görülebileceği gibi Miami’deki Okan International kampüsüne gidilmesi de mümkün olacaktır. Öğrencilerimiz lisan eğitimleri boyunca seçimlik olarak farklı branşlarda verilen İngilizce hukuk derslerini yurt dışından gelen Erasmus öğrencileriyle birlikte alma imkânına sahip olacak, bu şekilde dil kabiliyetlerini geliştirerek farklı ülkelerin hukukçu adaylarıyla tanışacaklardır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde günümüz koşulları ve Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ilişkileri dikkate alınarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı tanınmakta, bu kapsamda öğrencilerimizin seçimlik olarak dört sene boyunca devam eden Çince, Rusça, Arapça veya Almanca dillerini öğrenmeleri ve mezun olduklarında birden çok yabancı dil bilen kalifiye hukukçular olmalarına olanak sağlanmaktadır.