Akademik Kadro

MENU
Memet Erdem Aybay
Doç. Dr. Memet Erdem AybayDekan Yardımcısı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Evra Çetin
Dr. Öğr. Üyesi Evra ÇetinDekan Yardımcısı
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Pervin Somer
Prof. Dr. Pervin SomerÖzel Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Serap Keskin Kiziroğlu
Prof. Dr. Serap Keskin KiziroğluKamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkanı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Barış Işık
Dr. Öğr. Üyesi Barış IşıkCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Merve Duysak
Dr. Öğr. Üyesi Merve DuysakCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Pınar Çağlı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇağlıDevletler Genel Hukuku Anabilim Dalı
Süleyman Topak
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TopakMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
İlayda Tuana Öztunçel
Arş. Gör. İlayda Tuana ÖztunçelHukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Hukuku Anabilim Dalı
Merve Selin Şohoğlu
Arş. Gör. Merve Selin ŞohoğluCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ek Görevli Öğretim Elemanları

  • Dr. Öğr. Üyesi Merve Arbak
  • Dr. Öğr. Üyesi Osman Safa Bursalı
  • Dr. Öğr. Üyesi Özge Varış
  • Öğr. Gör. Cem Murat Sofuoğlu