Akademik Kadro

MENU
Evra Çetin
Dr. Öğr. Üyesi Evra ÇetinDekan Yardımcısı
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Memet Erdem Aybay
Dr. Öğr. Üyesi Memet Erdem AybayDekan Yardımcısı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Pervin Somer
Prof. Dr. Pervin SomerÖzel Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Serap Keskin Kiziroğlu
Prof. Dr. Serap Keskin KiziroğluKamu Hukuku Bölümü Bölüm Başkanı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Fevzi Şahlanan
Prof. Dr. Fevzi Şahlananİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Okan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Okan GündüzMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Gülten İş Arkun
Arş. Gör. Gülten İş ArkunCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Merve Selin Şohoğlu
Arş. Gör. Merve Selin ŞohoğluCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ek Görevli Öğretim Elemanları

  • Doç. Dr. Cumhur Mumcu
  • Öğretim Görevlisi Av. Cem Murat Sofuoğlu
  • Öğretim Görevlisi Av. Elif Görgülü