Akademik Kadro

MENU
Osman Korkut Kanadoğlu
Prof. Dr. Osman Korkut KanadoğluDekan Vekili
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Alparslan Kürşat Tangün
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Kürşat TangünDekan Yardımcısı
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Anabilim Dalı
Pervin Somer
Prof. Dr. Pervin SomerÖzel Hukuk Anabilim Dalı Bölüm Başkanı
Roma Hukuku Anabilim Dalı
Fevzi Şahlanan
Prof. Dr. Fevzi Şahlananİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Mustafa KOÇAK
Prof. Dr. Mustafa KOÇAKGenel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Serap Keskin Kiziroğlu
Prof. Dr. Serap Keskin KiziroğluCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Ahmet Yağlı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yağlıİdare Hukuku Anabilim Dalı
Evra Çetin
Dr. Öğr. Üyesi Evra ÇetinGenel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Fehmiye Ceren Akçabay Karataş
Dr. Öğr. Üyesi Fehmiye Ceren Akçabay KarataşHukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Mehmet Akıf Poroy
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akıf PoroyDevletler Genel Hukuku Anabilim Dalı
Okan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Okan GündüzMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Okay Durman
Dr. Öğr. Üyesi Okay DurmanMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Gülten İş Arkun
Arş. Gör. Gülten İş ArkunCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ek Görevli Öğretim Elemanları

  • Prof. Dr. Nihal Saban
  • Doç. Dr. Cumhur Mumcu
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kızılarslan
  • Dr.Öğr.Üyesi Merve Acun Mekengeç
  • Öğretim Görevlisi Av. Cem Murat Sofuoğlu
  • Öğretim Görevlisi Av. Elif Görgülü