Akademik Kadro

MENU
Mustafa Koçak
Prof. Dr. Mustafa KoçakDekan
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Pervin Somer
Prof. Dr. Pervin SomerDekan Yardımcısı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Fevzi Şahlanan
Prof. Dr. Fevzi Şahlananİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Serap Keskin Kiziroğlu
Prof. Dr. Serap Keskin KiziroğluCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Okan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Okan GündüzMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Sevi Bakım
Dr. Öğr. Üyesi Sevi BakımCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Çiğdem Adar Özdemir
Arş. Gör. Çiğdem Adar ÖzdemirCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Gülten İş
Arş. Gör. Gülten İşCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Kutlu Tarıman
Arş. Gör. Kutlu TarımanDeniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Anabilim Dalı

Ek Görevli Öğretim Elemanları

  • Prof. Dr. Faruk ACAR
  • Prof. Dr. Hatice KOCASAKAL
  • Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ
  • Prof. Dr. Yusuf AKSAR
  • Doç. Dr. İbrahim AŞIK
  • Dr. Öğr. Üyesi Memet Erdem AYBAY
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan YARDIM
  • Öğr. Gör. Cem Murat SAFUOĞLU