​İstanbul Okan Üniversitesi Okan Hukuk Bülteni Yönergesi

MENU

​İstanbul Okan Üniversitesi Okan Hukuk Bülteni Yönergesi

Okan Hukuk Bülteni’nde hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin tüm boyutlarıyla bilimsel açıdan ele alındığı tartışma, inceleme ve araştırma yazıları yayımlanır. Okan Hukuk Bülteni’nde sadece öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, hukuk fakültesi öğrencileri ve hukuk meslekleri mensupları tarafından sunulan yazılar yayımlanır.

Yazı dili Türkçe’dir. Yazıların azami 1500-2000 sözcükten, yazı başlıklarının azami 85-90 boşluklar dâhil karakterden oluşması önerilir. Yazılarda dipnot kullanılması şart olmayıp atıfta bulunulmasının gerekli ve zorunlu olduğu hallerde atıflara metnin içerisinde yer verilmesi tavsiye edilir.

Irkçı, türcü, mizojinik, homofobik, transfobik, belli toplumsal kesimleri küçük düşüren, damgalayan, hedef gösteren ayrımcı ifadeler içeren yazılar Okan Hukuk Bülteni’nde yayımlanmayacaktır.

Sunulan yazılar Okan Hukuk Bülteni Komisyon’unun incelemesinden geçer. Okan Hukuk Bülteni’nde yayımlanıp yayımlanmaması hususunda takdir yetkisi komisyona, bültene ilişkin her tür hak ve sorumluluk ise İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne aittir.

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sunulan yazıların Okan Hukuk Bülteni’nde yayımlanacakları tarihi, yazarlarının görüşlerine başvurarak belirleme yetkisine sahiptir.

Okan Hukuk Bülteni’nde yayımlanması amacıyla sunulacak yazıların Türkçe özeti ve yazarın akademik unvanı ve görev yaptığı yahut eğitim aldığı kuruma ilişkin bilgilerle birlikte okanhukukbulteni@okan.edu.tr e-posta adresine Microsoft Word dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Yazı İşleri Müdürü: Evra Çetin
Editör: F. Ceren Akçabay Karataş
Tasarım: Gamze Güçkıran Chartrand Cossette
Yayın Kurulu (Okan Hukuk Bülteni Komisyonu)
Evra Çetin,
F. Ceren Akçabay Karataş,
İlayda Tuana Öztunçer,
Battal Niyazi Şahin,
Yunus Altunışık