Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Müzik Bölümünü seçecek ve seçmiş olan öğrencilerimiz;

Müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatıdır. Çağdaş eğitimin önemli bir boyutu olan müzik eğitimi, yaratıcılık için gerekli olan kişisel duygu ve deneyimleri geliştirir. Bölümümüzde, Türk Müziği ve Batı Müziği bir sanat ve ilim olarak her yönü ile öğretilecek, gerek teorik bilgi donanımı, gerekse saz ve ses icrası açısından nitelikli müzik adamları yetiştirilecektir.

Müzik eğitimi öğrencilerimize, akademik anlamda ulusal sanatların ve kültür öğelerinin doğru aktarılmasını, çağdaş bilgi ve tekniklerin doğru öğretilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin avantajlarından yararlanarak, müzikte, kültürler arası hızlı etkileşim ve disiplinler arası sentezler yapma imkanı tanıyacaktır.

Bölümümüzde, öğrencilerimiz, üniversitemizde bulunan Eğitim Fakültesi bünyesinde formasyon dersleri alarak öğretmen olma hakkını kazanabilecek, üniversitemizin bu ayrıcalığından faydalanabileceklerdir.