Tiyatro

MENU

Tiyatro bir çağrıdır. Tiyatro insanı, toplumu, dünyayı anlama çabası, bu çabanın ve insanın hayata dair derdinin ifadesidir. Tiyatro sosyopolitik bir eylemdir. Tiyatro bir sanat, sanat olduğu kadar zanaattır, tiyatro bir iştir, uğraştır. Tiyatro bir meslektir, tiyatro bir tutkudur.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 21. yüzyılın tiyatro sanatçısını, sürekli değişen, dönüşen, gelişen bir dünyada, bu işin taleplerini tüm yönleriyle karşılayabilmek için gerekli sanatsal, zihinsel ve kişişel araçlarla donatmayı amaç edinmiştir. Çünkü tiyatro beceri, disiplin ve çok çalışma gerektirir.


2023-2024 Tiyatro Bölümü Ek Kontenjan Sınavı başvuruları başladı!

Tiyatro Bölümü Ek Kontenjan Sınavı 2023 - 2024

Dört yıllık müfredatımız ve ders içeriklerimiz teknik yeterlik, entelektüel gelişim, sanatsal disiplin, toplumsal duyarlık üzerine kurulduğu kadar, sezgisel olanın gücünü, anındalığı ve kendiliğindenliği, en önemlisi saf merak ve yaratıcılığı vurgulayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bölüm olarak fiziksel çalışma ve ses eğitimini, beden ve metin üzerine eşdeğer önemde yoğun çalışmayla birleştiren bir yaklaşıma sahibiz. Entelektüel ve duygusal kavrayışa, yoğun fiziksel ve zihinsel enerjiye ve düşgücünü cüretkarca kışkırtmaya değer veririz. Soru soran, soru üreten, yanıt arayan, yeniden soru soran ve hem hayatta hem sanatta nitelikli üretime karşı iştahları hiç kapanmayan tiyatro insanları yetiştirmek gayretindeyiz.

Sağlamak için büyük gayret sarfettiğimiz bu özenli ve titiz deneyim, genç tiyatro sanatçılarını genel anlamda toplumda sorumluluk taşıyan bireyler olarak yetiştirmeye olan bağlılığımızın da ifadesidir. Geleceğin dünyasına yetkin sanatçılar, vizyoner öncüler ve dünya vatandaşları yetiştirmeye katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. Bu amaçla giriş sınavlarımız da, çeşitli özellikleri ve yetenekleri değerlendirebilecek şekilde, diğer tiyatro bölümlerinden farklı biçimde tasarlanmıştır.

Tiyatro

Tiyatro Bölümü Giriş Sınavı Başvuru Formu

Alanımızın son derece yetkin, deneyimli eğitmen ve hocalarıyla, genç kuşağın önemli isimlerini aynı çatı altında toplayan bir akademisyen ve eğitmen kadrosuna sahibiz. Kadromuzu incelediğinizde, hepsinin tiyatronun çeşitli alanlarındaki nitelikli sanatsal üretimlerini, yetkin eğitmenlik ve öğretmenlik vasıflarıyla birleştirebilen kişilerden oluştuğunu görebilirsiniz. Öğretmenin en verimli halinin birlikte ve sürekli öğrenebiliyor olmaktan geçtiği düşüncesini benimsemiş insanlardan oluşan bir bölümüz.

Öğretim Kadromuz

İyi tiyatro yapan, iyi filmlerde yer alan, iyi projeler üreten, seçme yeteneği olan, hangi projelerde yer alacağını bildiği gibi hangilerinde yer almaması gerektiğini de ayırdedebilen, mesleği oyuncu, vasfı tiyatro insanı olan sanatçılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi sadece varolanı, geçerli olanı bilen değil, gelmekte olanı da görecek, giderek gelmekte olanı belirleyecek, yaratacak donanıma kavuşturmak temel çabamızdır. Mezunlarımızın tiyatro, sinema ve TV’nin nitelikli yapımlarında istihdam edilmekle yetinmeyip, kendi tiyatrolarını kurma, kendi filmlerini çekme, kendi projelerini gerçekleştirme hayalini hiç yitirmemeleri bizim için önemlidir. Geleceğin yaratıcı oyuncusunu yetiştirebilmek, onu sahneye, perdeye ve ekrana çıkarabilmek çalışmalarımızın odağında yer alıyor.

Tiyatro Bölümü olarak tüm bu yaklaşım ve kadro kalitemizle, öğrencilerimizin oyunculuk mesleği üzerinden iyi bir tiyatro insanı olabilmeleri için güçlü bir fırlatma rampası işlevi görmeyi amaçlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı
Tiyatro Bölümü
Tepeören Mahallesi Tuzla Kampüsü, 34959 Tuzla/İstanbul
Telefon: 0 (216) 677 16 30
E-Posta:tiyatro@okan.edu.tr