Akademik Kadro

MENU
Çetin Körükçüoğlu Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Repertuvarı,Prozodi
Beray Selen Piyano
Cemalettin Göbelez Keman
Zeynep Lale Feridunoğlu Piyano,Piyano Edebiyatı
Göknil Bişak Özdemir Tanbur,Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Repertuvarı
Seta Kürkçüoğlu Ses Eğitimi,İleri Yorumculuk,Lied Yorumculuğu
Naci Madanoğlu Solfej,Armoni,Oda Müziği
Hatice Nurtap Sümer Piyano
Erhan Özdemir Halk Müziği Nazariyatı ve Solfeji,Bağlama
Adem Sevinç Halk Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Burhan Kul Türk Sanat Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Ela Alpman Müzik Tarihi
Fatma Nuriye Eracar Güzel Konuşma ve Diksiyon , Müzik Edebiyatı
Fazıl Cem Küçümen Gitar
Gökçen Koray Koro Yönetimi Teknikleri
Güniz Alkaç Kanun
İsmail Kaya Viyolonsel
Kerim Altınörs Gitar
Melih Duygulu Etnomüzikoloji,Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mustafa Gökhan Taş Ses Kayıt Teknolojileri
Mithat Arısoy Keman
Paola Villa Koropetitör
Pınar Somakçı Müzik Eğitiminde Program
Rahşan Defne Demirel Piyano
Serpil Murtezaoğlu Kültürel Çalışmalar,Sanatsal İletişim
Sıla Uğurçağ Halk Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Şebnem Uşen Flüt
Bilen Işıktaş Ud
Elif Candaş Çevik Piyano
Tuğberk Bayar Repetitör
Fatih Vural Repetitör
NOT: Öğretim Elemanlarımızın verdiği dersler; lisans ,yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları için geçerlidir.