Akademik Kadro

MENU

Ek Görevli Öğretim Elemanları

Adem Sevinç Halk Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Burhan Kul Türk Sanat Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Fatma Nuriye Eracar Güzel Konuşma ve Diksiyon , Müzik Edebiyatı
Fazıl Cem Küçümen Gitar
Gökçen Koray Koro Yönetimi Teknikleri
Kerim Altınörs Gitar
Melih Duygulu Etnomüzikoloji,Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mustafa Gökhan Taş Ses Kayıt Teknolojileri
Mithat Arısoy Keman
Paola Villa Koropetitör
Pınar Somakçı Müzik Eğitiminde Program
Serpil Murtezaoğlu Kültürel Çalışmalar,Sanatsal İletişim
Sıla Uğurçağ Halk Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Şebnem Uşen Flüt
Elif Candaş Çevik Piyano
Tuğberk Bayar Repetitör
Fatih Vural Repetitör
Yonca Sülün Keman
Serkan Yıldırım Kaval,Zurna
Orkun Şan Kabak Kemane
Zeynel Demirtaş Ud
Öykü Koçoğlu Erdem Viyol
Bike Öner Viyolonsel
Hatice Doğan Sevinç Klasik Kemençe
Simge Narin Ses Eğitimi