Akademik Kadro

MENU

Ek Görevli Öğretim Elemanları

Adem Sevinç Halk Müziği Repertuvarı ve Ses Eğitimi
Fatma Nuriye Eracar Güzel Konuşma ve Diksiyon , Müzik Edebiyatı
Seval Irmak Koro Yönetimi
Melih Duygulu Etnomüzikoloji,Araştırma Yöntem ve Teknikleri
M.Güney Özelkan Ses Kayıt Teknolojileri
Mithat Arısoy Keman
Zebokhon Ergasheva Korrepetitör
Pınar Somakçı Müzik Eğitiminde Program
Şeyma Ersoy Çak Kültürel çalışmalar, Popüler kültür ve müzik
Z.Gülnur Ünlütürk Piyano
Tuğberk Bayar Repetitör
Fatih Vural Repetitör
Yonca Sülün Keman
Serkan Yıldırım Kaval,Zurna
Orkun Şan Kabak Kemane
Zeynel Demirtaş Ud
Öykü Koçoğlu Erdem Viyola
Bike Öner Viyolonsel
Hatice Doğan Sevinç Klasik Kemençe
Simge Narin Ses Eğitimi
Sonnur Bahçekapılı Araştırma Metodolojisi
Arslan Aler Kamança
Selçuk Yıldız Karadeniz Kemençesi
Müge Hale Çetintürk TSM Nazariyat ve Solfej