Müzik

MENU

Müzik Bölümü’nü tercih etmiş veya edecek öğrencilerimiz;

Müzik, sanat alanının en önemli dallarından biri olmasının yan sıra aynı zamanda bir bilimsel çalışma alanıdır da. Bu sebeple üniversitemiz bünyesinde müziğin, hem sanatsal boyutunu hem de teorik, teknik ve uygulama yöntemleri ile bilimsel boyutunu içeren bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bölümümüzde Avrupa ve Türk Geleneksel Müziği’nin her iki kanadını oluşturan Osmanlı-Türk Müziği ile Türk Halk Müziği olmak üzere üç müzik kültürünün tarihsel gelişimi, yöntemleri, enstrüman icrası ve üslûp özelliklerinin detaylı bir biçimde eğitimi verilmektedir. Eğitimcilerimiz her biri alanında uzman ve tecrübeli olmakla birlikte; eğitim verdikleri öğrencilere, müziğin vazgeçilmezi olan yaratıcılığı, özgün çalışma yöntemlerini ve eleştirel düşünebilmeyi lisans eğitimi süresince aktarabilmeyi hedefleyen donanımlı kişilerden oluşmaktadır.

Müzik Bölümü’müzde lisans programından mezun olan öğrencilerimize özel yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında %50 indirim uygulanmaktadır.