Müdürden Mesaj

MENU

Çağımız üniversitelerinde, bilimin yanısıra, kültür ve sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi de çağdaş bir üniversite olarak bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapmakta ve sanat alanında eğitim veren bölümlerini giderek zenginleştirmektedir. Bu bağlamda, şimdi de İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı açılmıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, öncelikle Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki bölümle kurulmuştur.

İstanbul Okan Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğrenciye ilk iki yıl Türk Müziği (Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda verilecek, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci edinilmiş bilgilerden yararlanarak branşını seçip öğrenimini sürdürecektir. Böylece çağdaş eğitimin gereği olan disiplinler arası bir müzik programıyla yetişecek, kökünden kopmadan geleceğe bağlanacak ve çeşitli sentezler yapabilme imkanı bulacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir eğitim programı ile, değişen ve gelişen çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretilecek; bunun yanı sıra günümüzde eğitimine çok ihtiyaç duyulan kamera oyunculuğunun gerektirdiği bilgiler de verilecektir.

Tiyatro programı içinde seçmeli derslerle Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun unutulmaması sağlanacak, öğrencilerin hazırlayacağı bireysel projelerle uygulamaya dönük çalışmalar yapılacak ve atölye çalışmaları ile çağdaş sentezler yapabilecek tiyatro sanatçıları yetiştirilmeye çalışılacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı eğitimini ulaşımı son derece kolay, şehir merkezinde Kadıköy – Hasanpaşa Kampüsünde sürdürecektir.

Genç yeteneklerimizi çağdaş bir program ve alanlarının en yetkin öğretim elemanları ile en iyi olmayı hedeflediğimiz bölümlerimize bekliyoruz.