OKAN TEKNO ARGE A.Ş.

MENU

Okan Tekno ARGE A.Ş. Okan Holding ve İstanbul Okan Üniversitesi ortaklığı ile Teknopark İstanbul'da yerleşik bir Teknoloji şirketidir. İstanbul Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine de destek veren Okan Tekno ARGE A.Ş. başlıca aşağıdaki fonksiyonları yürütmektedir;

  • İstanbul Okan Üniversitesi, akademisyen ve öğrencileri başta olmak üzere, çeşitli kaynaklardan çıkan teknoloji ve iş fikirlerinin korunmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak,
  • Teknopark İstanbul potansiyeli ile sanayi kuruluşları ve İstanbul Okan Üniversitesi akademisyenleri arasında ARGE projeleri ve ürün geliştirme çalışmalarını başlatmak,
  • Fikri Mülkiyet Hakları lisanslama faaliyetlerinde bulunarak, teknoloji transferi gerçekleştirmek,
  • Özellikle otomotiv simülasyon ile mobil ve gömülü yazılımına yönelik çalışmaları ve proje esaslı yazılım ARGE çalışmalarını yürütmek,
  • İstanbul Okan Üniversitesi araştırma potansiyelini yaygınlaştırmak,
  • İstanbul Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü) ile bir bütün halinde çalışarak, İstanbul Okan Üniversitesi TTO faaliyetlerinde tamamlayıcı rol almak,
  • İleri teknoloji ürünlere yönelik ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmak.