Merkezin Amacı

MENU

Merkezin Amacı
Okan Girişimcilik Merkezi Türkiye'de girişimcilik kültürünün, yenilikçi ve yaratıcı düşüncenin yayılmasına, yeni iş fikirlerinin geliştirilmesine ve çağdaş girişimciler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Merkez Etkinlik Alanları
Girişimcilik Merkezi amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapmak, programlar hazırlamak ve yürütmek,
 • TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde öğrencilere, iş planı ve fizibilite hazırlamaya yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermek,
 • Girişimci öğrencilere koçluk, mentorluk yapmak,
 • Kurumsal işbirlikleri ile yeni fikirlerin geliştirileceği ortamların yaratılmasını sağlamak,
 • Girişimcilik kültürünün yayılmasını sağlamak amacıyla, kurumsal işbirlikleri yoluyla, yeni girişimlerin ve girişimcilerin ortaya çıkmasına destek olacak yarışmalar düzenlemek, yarışma jürilerinde yer almak,
 • Öğrencileri kendi mesleki alanlarındaki sektör temsilcileri ile buluşturmak,
 • Üniversite bölümlerinin, öğrencilerin sektörleri tanımaları amacıyla düzenledikleri müze, fuar, sergi, fabrika ve tesis gezilerinin özendirilmesini sağlamak, destek olmak,
 • Öğrencilerin yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek sağlamak,
 • TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlar ile "genç girişimcilere" finans desteği sağlanmasına çaba harcamak,
 • Yeni iş fikirleri olan öğrencileri, uygulanabilir projelerini geliştirilebilecekleri OKAN Kuluçka Merkezi'ne yönlendirmek,
 • Girişimcilik konusunda bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirliğini geliştirmek,
 • Girişimcilik alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, çalıştay, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,
 • Girişimcilik konusunda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak,
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan (TÜBİTAK, KOSGEB, TOBB, KAGİDER gibi) resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak aramak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
 • Başarı öykülerini, vaka çalışmalarını derlemek, yayınlamak ve yaymak,
 • Girişimcilik konusunda araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, girişimcilik konusunda çalışma yapan akademisyenlerle işbirliği yapmak ve akademisyen yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.