Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı

MENU

Hedef Kitle:
Mühendislik, ARGE, Satın Alma, Pazarlama Birimi çalışanları, üst ve orta düzey yöneticileri

Programın Amacı:
- Şirket Stratejik planı ile uyumlu teknoloji ve inovasyon stratejisi geliştirme metodlarını öğrenmek,
- Ülke ve şirket inovasyon sistemleri ana ögelerinin incelenmesi,
- Teknoloji planlaması ve teknoloji yol haritası geliştirme metodolojilerini öğrenmek,
- İnovasyon ve yaratıcılık yöntemlerinin incelenmesi,
- Teknoloji tahmin metodolojilerinin öğrenilmesi,

İçerik:
- Temel Kavramlar
- Makro ve Mikro Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
- Şirket Bazında Teknoloji Yönetimi
- ARGE ve Inovasyon Yönetimi Temel Prensipleri
- Stratejik planlama ve teknoloji Yönetimi
- Ürün, Pazar ilişkisi, teknoloji yol haritaları
- Teknoloji Tahmini ve Yol haritaları
- S Eğrileri
- Teknoloji Stratejisi Planlama
- Inovasyon Ortamı
- Fikri Mülkiyet Hakları
- Inovasyon Yönetimi Araçları
- Örnek Olay Tartışmaları