Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Başvuru Koşulları

MENU
  • Dört yıllık lisans diploması (mezun olunan okul tarafından aslı gibidir veya noter tasdiklisi)
  • Yurt Dışı Mezunları için Denklik Belgesi
  • Not Çizelgesi (Transkript) (aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı)
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • E-devletten İkametgah ve Sabıka Kaydı
  • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi SBE Yüksek Lisans başvuru formu

Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur,
tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.