Muhasebe ve Denetim Programı Hakkında

MENU

Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. zaktan Eğitim Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla sözkonusu amaca ulaşmaya çalışacaktır. Ders programı, denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa kayıtlanann öğrenciler, ekonomi, finans ve muhasebe dallarında alan dersleri alacaktır.

Uzaktan eğitim programımızın amacı, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak yüksek lisans öğrencilerimize görsel ve işitsel eğitim araçları kullanılarak daha hızlı ve etkin öğrenme olanağı sunmak, öğrenci memnuniyetini sürekli kılarak başarılı mezunlar yetiştirmektir.

Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.