Belgesel Dalı

MENU

Belgesel Dalı Juri Üyeleri


Aslı Ertürk
Belgesel Yönetmeni

Dr. Öğr. Üyesi Ersan Ocak
Akademisyen / Belgesel Yönetmeni

Dr. Öğr Üyesi Kurtuluş Özgen
Akademisyen / Belgesel Yönetmeni

Öğr. Gör. Mustafa Ünlü
Akademisyen / Belgesel Yönetmeni

Rena Lusin Bitmez
Belgesel Yönetmeni