Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezsiz Yüksek Lisans Toplam 10 Ders (30 kredi) + bitirme projesinden oluşur.
Tezsiz Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Bitirme Projesinden başarılı olması gerekmektedir. Tezsiz YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.