Program Amacı

MENU

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, Bilgisayar Mühendisliği dışında kalan bölümler dahil tüm lisans eğitimi almış olan üniversite mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri kazandırmak ve Bilişim sektörünün aradığı yetkinliği sağlamaktır. Tezsiz Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında, bilgisayar mühendisliğinin temel donanım ve yazılım konuları, ileri yazılım teknolojileri, bilgisayar ağları vb. konulara ağırlık verilecektir. Kurumlara yönelik yerinde eğitime uygun şekilde hazırlanan program, gelişen teknolojiler ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilecektir.