Bankacılık ve Sigortacılık Programı

MENU

Finans sektörü, ekonomik faaliyetlerin finansmanında rol oynayan başta banka ve sigorta şirketleri olmak üzere aracı kurumlar, faktöring, finansal kiralama ve varlık yönetimi şirketlerinden oluşmaktadır. Türkiye finans sektöründe 315.000 personel çalışmakta olup bunun %89’u bankacılık, %5’i sigortacılık, %2’si aracı kurum ve %2’si faktöring şirketlerinde istihdam edilmektedir. Finans sektörü içinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektöründe, Eylül 2014 itibariyle toplam banka sayısı 46, şube sayısı 11.189 ve personel sayısı yaklaşık 200.000’dir. Türkiye Sigorta Birliği tarafından en son 2013 yıl sonunda açıklanan veriye göre, sigortacılık sektörü istihdamı ise 11.600 kişidir. Bu sektörlerdeki istihdamın niteliğine bakıldığında personelin yaklaşık %75’inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.

Türk bankacılık sektörü, 2001 krizi sonrasında alınan önlemlerle güçlenmiş, risklere karşı dirençli hale gelmiştir. Türkiye’de bankacılık sektörünün geleceğine baktığımızda, 2020’li yıllarda nüfusun en kalabalık kesiminin, bankacılık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyması beklenen 30-50 yaş arası kesimin teşkil etmesi beklenmektedir. 15-64 yaş arası çalışabilir nüfusun toplam nüfusa oranının ise 2025’te %68,4 ile tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaşması beklenmektedir. Türkiye’nin 2023’e doğru giderek daha geniş bir işgücüne sahip olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu durum, bankacılık sektörü için önemli bir potansiyele işaret etmektedir. Söz konusu potansiyelin ortaya çıkarılmasında İstanbul bölgesel ve küresel finans merkezi projesinin hayata geçirilmesinin büyük etkisi olacaktır. 2009 yılında uygulanmaya başlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisinin önceliklerini; finans alanında“insan kaynakları ve eğitim politikalarının geliştirilmesi”, “insan kaynağının verimliliğinin ve mesleki donanımının artırılması”, “nitelikli işgücünün İstanbul’a çekilmesi” oluşturmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Puan Türü: YGS-6
İkinci Öğretim:Yok

Ders müfredatını görüntülemek için tıklayınız.

Danışma Komitesi

  • Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR, Türkiye Aracı Kuruluşlar Birliği Eğitim Müdürü
  • Selçuk ÖZCAN, Ziraat Yatırım, Kurumsal Finansman Müdürü
  • Yasemin Akgün, AvivaSA Bölge Yöneticisi
  • Canay Otmanbölük, AvivaSA İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi