Makine

MENU
Makine

Günden güne değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, teorik ve pratik bilgilerini sektörde doğru ve verimli bir şekilde kullanabilecek, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Günümüzde teknoloji, sürekli gelişme göstermekte ve kendini yenilemektedir. Gelişen teknoloji ile beraber makine kullanımı ve ihtiyacı hızla artış göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin uygulanabilirliğini ve verimli kullanımını arttırmak için makine üretimi ve geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu sebeple sektörde bu gelişmeler doğrultusunda nitelikli makine teknikerlerine ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu programda öğretim gören öğrenciler çağın gelişmelerine ayak uydurabilecek vizyona sahip, yeni sistemlerin işleyişine hakim, nitelikli ve sürekli gelişime açık teknikerler olarak sektörde yerlerini alacaklardır.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Puan Türü: TYT
İkinci Öğretim: Yok

Ders müfredatını görüntülemek için tıklayınız.

Danışma Komitesi

  • Koray ÇELEBİ - ALTHERM - Satış ve Pazarlama Kooordinatörü
  • Ali AKTAŞ - BOSCH Isı Sistemleri - Pazarlama, Ürün Yönetimi ve Teknik Eğitim Direktörü
  • Suat Eyi - BOSCH Isı Sistemleri - Eğitim Müdürü
  • Dr. Ayhan UMAY - WILO - Eğitim Sorumlusu