Hukuk

MENU

Adli sistemimiz içerisindeki birimlerde, avukatlık bürolarında ve işletmelerin hukuk servislerinde görevlendirilmek üzere bu doğrultuda eğitim almış nitelikli elemana ihtiyaç giderek artmaktadır. Programımızın amacı; mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencilerimizi, adliye sistemimizin, işletmelerin ve bankaların hukuk servislerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü olarak sürece kazandırabilmektir. Programımızda hukuk ağırlıklı öğretim yapılacaktır.