Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

MENU

Görsel İşitsel Tekniker ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programlarından oluşmaktadır. Bölüm, sektörünün ihtiyaçlarını da dikkate alarak bilgili/mesleki yeterliliklere sahip elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede iki program da ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim yapılmakta, öğrencileri sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşturmakta, geniş staj olanaklarıyla öğrencilerin sektörü tanımasını sağlamaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, medyanın tüm alanlarında (televizyon, sinema, radyo, internet medyası, reklam/tanıtım vb.) görev alabilmekte, kendi kurdukları işletmelerde mesleklerini sürdürebilmektedir.