Yüksek Lisans

MENU

Gastronomi; sanat, insan, doğa ve sosyal bilimleri birleştiren disiplinlerarası yegâne programdır. Programda öğrenciler bilimsel pişirme, lezzet bilimi, farklı perspektiflerden gıdanın tarihsel ve çağdaş toplumlardaki rolünü inceler ve yiyecek, gıda bilimi ve beslenmenin dünya medeniyetleri üzerine etkilerini bütünsel bir bakış açısı ile öğrenir.

Gastronomi Yüksek Lisans Programı İstanbul Okan Üniversitesi fakülte üyeleri, akademik bölümleri ve sektörden aldığı profesyonel desteğiyle çeşitli ve alanında uzmanlarla işbirliği yaparak öğrencilerin uzmanlaşması sağlar.

İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Yüksek Lisans Programı gıdaların bilimsel ve tadımıyla uygulamalı keşfedilmesinin yanında, okuma, araştırma ve gıdalar hakkında yazma çalışmalarıyla iç içe olan,derinlemesine gıda çalışmalarının yapıldığı bir bölümdür.

Gastronomi Bölümü Yüksek Lisans Programını Tamamlayan öğrenciler:

  • Sosyal açıdan uygulamalı olarak gıdanın incelenmesiyle elde edilen ileri seviyede bilgi birikimi
  • Gıda araştırmaları ve gıda sistemlerinde güncel ve temel konuları kritik olarak analiz edebilme yeteneği
  • Nitel ve nicel metodolojiyle farklı bilim dallarının yiyecek araştırmalarında profesyonellik
  • Bilimsel ve profesyonel içerikte kompleks fikirler ve dokümanların yazılımı ve oral sunumunda yeterlilik kazanacaktır.

Enstitünün sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Galeri