Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

MENU

Misyonumuz
İstanbul Okan Üniversitesi'nin eğitim, idari, akademik ve araştırma etkinliklerine yazılım, donanım ve uygulama desteği sağlanmasına çalışmak; eğitim, akademik ve proje geliştirme etkinliklerinde bulunmaktır.

Vizyonumuz
Teknoloji ve uygulamalardaki yenilikleri izleyerek güncel yazılım, donanım ve uygulamalar edinilmesini ve bilgilendirme yapılmasını sağlama; yeni teknolojilerde araştırma ve uygulama yaparak öncü olma.

Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün
Merkez Müdürü