Temel Tıp Bilimleri

MENU

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Fakültesi bünyesindeki 3 bölümden birisidir. Öğretim üyelerimiz Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ders vermekte, ayrıca Tıp Fakültesinin çeşitli komisyonlarında görev üstlenmektedir. Temel Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde şu an aktif olarak faaliyette bulunan 7 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları:

  • Anatomi
  • Biyofizik Anabilim Dalı
  • Biyoistatistik
  • Fizyoloji
  • Histoloji-Embriyoloji
  • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
  • Tıbbi Biyokimya
  • Tıbbi Mikrobiyoloji
  • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı