Nasıl Yürütülür?

MENU
  • Mühendislik Fakültesi Dekanı, ilgili akademisyenler ve ana sponsor firmalar temsilcilerinden oluşan yönetim kurulu ile yönetilir.
  • Bu programda yer alacak öğrenciler, başvuru sahipleri arasından, başarı düzeylerine ve yapılacak sınav ile mülakat sonuçlarına göre seçilirler.
  • Her dönem başında, başvuru yapmış öğrencilerden başarı düzeyi yeterli bulunanlar PROMES programına katılırlar.
  • Birinci sınıftan itibaren tüm ilgili derslerdeki PROMES projesi ilgili sanayi ürününün gerçek geliştirme sistematiği ile uyumlu biçimde tanımlanır.
  • Projede öğrencilerin mentörü olarak ilgili akademisyen ve sanayi kuruluşu tarafından belirlenen bir uzman görev yapar. Sanayi mentörü özellikle gerçekçi kısıtları verir ve projenin sanayide nasıl yürütüldüğü ile ilgili gizli olmayan bilgileri paylaşır.
  • Her öğretim dönemi sonunda öğrenciler projelerini sunar, ilgili sanayi kuruluşlarının da katılımı ile yapılacak değerlendirmeye göre başarılı projelerin sahiplerine sponsorların katkılarıyla oluşan fondan burs ödülü verilir.
  • Her dönem sonunda başarı düzeyi yeterli olmayan öğrenciler PROMES programından ayrılır.