Topluluklar Hakkında

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının kurulma amacı; öğrencilerimizin ders dışı, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, mesleki ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerini ve üniversite tarafından sunulan imkanlardan eşit ve düzenli olarak yararlanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenci Toplulukları, üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı ve Rektörlüğü onayı ile kurularak faaliyete geçer ve 'T.C İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi' esaslarına göre çalışır.

İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesini indirmek için tıklayınız.