Duyurular

Azami sürelerini dolduran öğrencilerin ek sınavları

10 Eylül 2021

2021 Yaz Dönemi sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin dikkatine,

  • 4 yıllık lisans programlarında, azami öğretim süresi 7 yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine(MÜFREDATIN 60% BAŞARANLAR), başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl, (Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. ); ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
  • Mezuniyet için tüm dersleri başarmış, ama genel not ortalaması 2.00 altında kalan öğrencilere; diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
  • Ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız toplam ders sayısı (hiç almadığı, devamsız olduğu ve başarısız olduğu dersler dâhil) beş dersten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
  • Azami süresi sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin aynı zamanda staj uygulamasının da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılabilirler.
  • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
  • Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği dersin kredi başı ücretini ödemeye devam ederler.
  • Azami süre kapsamındaki öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Başvuru için Dekanlığımıza;

  • Girmek istediğiniz sınavları belirten dilekçe,
  • Transcript (Not belgesi) vermeniz gerekmektedir.