Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MENU

Kayıt İçin İstenilen ve Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Üniversiteye kayıt için gelmeden önce ONLINE İLK KAYIT adresinden doldurulacak olan ön kayıt formunun bir adet çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere 1 adet fotokopisi ( Kimlik fotokopisi ön ve arka yüzü A4 kağıdında aynı sayfada görülecek şekilde olmalıdır. Mali İşler Müdürlüğü ile kullanılacak ise Yurt Müdürlüğü’ne verilmek üzere ayrıca 2 adet fotokopi daha bulundurulmalıdır. Lütfen evrak fotokopilerinizi yanınızda bulundurunuz)
 • İkametgâh Beyan Formu (bu form ön kayıt ekranlarında mevcut olup, öğrenci tarafından doldurulması ve çıktısı alınarak kayıt esnasında imzalanarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir),
 • Sabıka Kaydı Beyan Formu (bu form ön kayıt ekranlarında mevcut olup, öğrenci tarafından doldurulması ve çıktısı alınarak kayıt esnasında imzalanarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir),
 • 2023 YKS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı),
 • Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği (veya geçici mezuniyet belgesi aslı), ile bir adet fotokopisi (Lütfen evrak fotokopilerinizi yanınızda bulundurunuz.)
 • 2003 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (2004 ve daha sonraki yıllarda doğan erkek öğrenciler için ön kayıt ekranlarında bulunan Askerlik Durum Raporunu doldurup çıktısının imzalanarak kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir),
 • Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin, okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • 3 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.) Lütfen fotoğraflarınızın arkasına isim ve soyisimlerinizi okunaklı bir şekilde yazarak hazır bulundurunuz!
 • Ödemenin yapıldığını gösterir belge (kayıt esnasında ödeme işlemi bittikten sonra Mali İşler Müdürlüğü’nden alınacak olan belgedir),
 • Sağlık Raporu ya da mesleği icra etmeye uygunluk raporu isteyen programlar için gerekli olan rapor,
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Yurt dışından alınmış lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi ve lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

** Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 • Kayıt işleminizin tamamlanmış olması için, istenen tüm kayıt belgelerinin teslim edilmiş ve ücret ödemenizin yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemlerden biri eksik olduğu takdirde kesin kayıt işleminiz tamamlanmadığı anlamına gelir.
 • Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimize Öğrenci İşleri Yetkilisi tarafından kesin kayıt belgesi verilecektir. Bu belgede öğrenci mail adresiniz, OİS kullanıcı adınız ve parolanız ayrıca öğrenci numaranız yer almaktadır. Öğrenci bilgi sistemine (OİS) giriş yaparak ders kayıt işleminizi 18 Eylül - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.