Duyurular

Azami öğrenim süreleri

12 Ağustos 2021

ÖNEMLİ!

  • 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesi ile Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde, Hukuk Fakültemiz için öngörülen 7 yıllık azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.07.2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 2014-2015 eğitim öğretim yılının güz yarıyılı olarak belirlenmiştir.
  • Buna göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminin güz yarı yılı başlangıç alınmak üzere azami öğrenim sürelerini 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi sonunda tamamlayan lisans öğrencileri için Üniversite Senatosu’nun 30.06.2021 tarih ve 14 sayılı Kararı gereğince ek sınavlar 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi başında yüz yüze yapılacaktır.
  • Başvuru dilekçelerinin verilmesi ve ek sınav tarihleri aşağıda olup, Fakülte web sayfasında da ilan edilmiş olup, takibinin aşağıdaki linkten yapılmasını rica ederiz.

Başvuru süresi: 1-15 Eylül 2021 tarihleri arasında dilekçelerini online olarak hukuk.dekanlik@okan.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
1. Ek sınav tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi
2. Ek sınav tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi