Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar 'Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, özel sektörde işletmelerin uluslararası ilişkilerini farklı bir gözle yürütebilecekleri gibi, medyada, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum örgütlerinde ve devlet kuruluşlarında çalışabilirler. Akademik çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilerin tez yazmayı seçerek, akademik becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.