Ders Programı

MENU

Tezli Program

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders (21 kredi) ve seminer dersi iletez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olamaz. Alınan derslerden en az 4’ü (12 kredi) zorunlu ve 3’ü (9 kredi) seçimlik olmalıdır.

Ders Programı

NOT: Yukarı ifade edilen tablo mininum sürede tamamlama için izlenecek yolu göstermektedir. Tezli yüksek lisans max süresi 3 yıl (6 dönemdir). Derslerin en geç 2. Yıl sonunda bitmesi gerekmektedir. 3.cü yıla yani 5.ci dönemine ders bırakan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanın 1. Dönem atanması, 2. Dönem sonunda da tez konusunun belirlenmesi ve enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.

Tezsiz Program

Tezsis Yüksek Lisans Programı toplam 30 krediden ve ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.Alınan derslerden en az 6’sı (18 kredi) zorunlu, 4’ü (12 kredi) seçimlik olmalıdır. Dönem projesi kredisizdir.

Ders Programı