MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Yüksek Lisans Tezinden başarılı olunması gerekmektedir. İleri Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri Yüksek Lisans Program’ından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Mezunlarımız gerek özel sektörde gerekse kamuda iş imkânları bulabilirler. Bununla birlikte mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde Elektrik - Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinin doktora programlarına girip üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.