Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Program

Tezli Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin en az toplam 27 krediyi (9 ders) tamamlamaları, ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Mezunlar çağın gereklerine ve ülkemizin gerçeklerine uygun olarak yetiştirilecek elemanlar yerel yönetimlerin bünyesinde, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında ilerde olması muhtemel kentsel dönüşüm ihalelerini alan uluslar arası ve ulusal ölçekteki şirketlerde proje yöneticiliği ve danışmanlık hizmetlerinde aranılan ve ihtiyacı karşılayacak kişiler olacaklardır.

Tezsiz Program

Tezsiz Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin en az toplam 30 krediyi (1o ders) tamamlamaları, ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve hazırladıkları Dönem Projesi için başarılı notu almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans Programından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Tezsiz programdan Tezli Programa geçmek isteyen öğrencinin not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir.

Mezunlar çağın gereklerine ve ülkemizin gerçeklerine uygun olarak yetiştirilecek elemanlar yerel yönetimlerin bünyesinde, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında ilerde olması muhtemel kentsel dönüşüm ihalelerini alan uluslar arası ve ulusal ölçekteki şirketlerde proje yöneticiliği ve danışmanlık hizmetlerinde aranılan ve ihtiyacı karşılayacak kişiler olacaklardır.