Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Mezunlarımız gerek özel sektörde gerekse de kamuda iş imkânları bulabilirler. Yüksek Lisans eğitimlerinde aldıkları güncellenmiş bilgilerle genellikle çok uluslu konsorsiyumlar tarafından üstlenilen uluslararası inşaat projelerinde proje mühendisi, şantiye mühendisi, kalite kontrol mühendisi gibi ünvanlarla görev alabilirler. Bununla birlikte mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.