Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Mezunlarımız özel sektörde, kamuda ve üniversitelerde iş imkânları bulabilirler. Yüksek Lisans eğitimlerinde enerji ve çevre ile bilgi teknolojileri, yapım yönetimi, çağdaş mimarlık tarihi ve kuramları ve tasarım yöntemleri konularında aldıkları mesleki bilgilerle donanmış olarak, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kurumda, şantiyelerde ve mimarlık ofislerinde uzmanlık alanlarına göre üst düzey görevler edinebilirler. Bununla birlikte mezunlarımız üniversitemiz başta olmak üzere, yurtdışı ve diğer yurtiçi üniversitelerde mimarlığın doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.