Mezuniyet Şartları

MENU

Programın tezsiz yürütülmesi durumunda yüksek lisans öğrencisi her biri üçer kredilik 3 zorunlu ve 7 seçmeli ders almalı ve kredisiz bitirme projesi hazırlamalıdır. Programın tezli yürütülmesi durumunda ise 4 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve kredisiz seminer dersi alınmalı ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlanmalıdır.