Mezuniyet Şartları

MENU

Tezli veya tezsiz programda okuyan tüm öğrenciler her biri üçer kredilik 10 ders almak ve 30 krediyi tamamlamak zorundadır. Programın tezsiz yürütülmesi durumunda öğrenci kredisiz bitirme projesi hazırlamalıdır. Programın tezli yürütülmesi durumunda ise öğrenci kredisiz seminer dersi almalı ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlamalıdır.