Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli yüksek lisans programdan mezun olan olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Yüksek Lisans Tezinden başarılı olunması gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Dönem Projesinden başarılı olunması gerekmektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar “Yüksek Lisans Diploması” alırlar ve üniversitelerde, kamu ve özel sektörde iş imkânları bulabilirler. Mezunlarımız, Yüksek Lisans eğitimlerinde sürdürülebilirlik, bilgi teknolojileri, yapım yönetimi, çağdaş mimarlık tarihi kuramları ve tasarım yöntemleri konularında aldıkları mesleki bilgilerle donanmış olarak, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kurumda, şantiyelerde ve mimarlık ofislerinde uzmanlık alanlarına göre üst düzey görevler edinilebilirler. Bununla birlikte, mezunlarımız üniversitemiz başta olmak üzere, yurtdışı ve diğer yurtiçi üniversitelerde mimarlığın doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.