Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programın tezsiz yürütülmesi durumunda mezuniyet şartı her biri üçer kredilik 6 zorunlu ve 4 seçimlik dersi ve kredisiz bitirme projesini başarı ile tamamlamaktır. Programın tezli yürütülmesi durumunda mezuniyet şartı 6 zorunlu ders, 2 seçimlik ders ve kredisiz yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamaktır.

Lisansüstü programdan mezun olan uzmanların özellikle, yazılı ve görsel medya, profesyonel mutfaklar da uzman aşçılar, yöneticiler, işletmeciler, menü planlamacılar, yiyecek-içecek sektöründe danışmanlık, devlet kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam ve kariyer olanağı bulunmaktadır.