Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Program

Tezli Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Tezsiz Program

Tezsiz Yüksek Lisans Toplam 10 Ders (30 kredi) + bitirme projesinden oluşur. Tezsiz Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Bitirme Projesinden başarılı olması gerekmektedir. Tezsiz YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.