Duyurular

Mimari Tasarım Proje Dersi

30 Haziran 2020

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ GENEL EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ'nde DGS ile aramıza katılan meslek adaylarının Yaz Okulunda Mimari Tasarım Proje dersi alabilme şartları ile ilgili olarak değişikliğe gidilmiştir. Buna göre DGS ile aramıza katılan meslek adayları 2019 - 2020 Yaz Okulunda kaldıkları Mimari Tasarım Proje derslerini tekrar edebilirler ancak yeni Proje dersi alamazlar. Bu uygulama geçici olup üniversite senatosu tarafından onaylanmak sureti ile yürürlüğe girmiştir. Kararın gerekçesi ve Yönergenin ilgili "geçici" maddeleri aşağıdaki gibidir:

Geçici Madde 4-13.1.a. COVID19 Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimde proje derslerinin yürütülüş esaslarının Tasarım Projelerini ilk defa alacak olan DGS öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlamalarında Yaz Okulu uzaktan eğitim koşulları çerçevesindeki süre kısıtlamaları nedeniyle eksikliğe neden olacağı öngörülmüştür. Bu sebeple, İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eğitim ve Uygulama Yönergesinin Dördüncü Bölüm, 13. Madde, 1. Bendinde yer alan Tasarım Projelerini ilk defa alacak olan DGS öğrencilerimizin yaz okulu proje derslerini almalarıyla ilgili değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca işbu yönergenin 4-13.1.a, 4-13.1.b, 4-13.1.c Geçici Maddeleri yürürlükten kalkana dek Mimari Tasarım Proje Dersleri için işbu yönergenin 4. Bölüm 13. Madde 5. bend şartları uygulanmaz. İşbu yönergenin Geçici Madde koşulları (4-13.1.a, 4-13.1.b, 4-13.1.c) sadece Mimari Tasarım Proje derslerini ilk kez alan DGS öğrencilerini bağlar.

Geçici Madde 4-13.1.b. Proje dersi notunu yükseltmek isteyen ya da “FF” notu alarak bu dersten başarısız olan öğrenciler için, 2019 – 2020 Yaz dönemi Yaz Okulunda Mimari Tasarım Proje dersleri İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eğitim ve Uygulama Yönergesi şartlarına tabi olmak üzere açılacaktır.

Geçici Madde 4-13.1.c. DGS’li öğrencilerin 2019-2020 Yaz okulunda alamadıkları Mimari Tasarım Proje derslerinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerini engellemek için işbu yönergenin 2. Bölüm 5. Maddesinin 12. Bendi ve 4. Bölüm 13. Madde 1. Bendi ile ilgili tek defalık bir istisnai değişiklik uygulanacaktır. Bu kapsamda sadece MİMB402 Diploma Projesi ve Tezi ile ARCD402 Diploma Project and Thesis dersleri, örgün eğitim ve öğretimin kampüs koşullarında mümkün olduğu ilk Yaz Dönemine mahsus olmak üzere Yaz Okulunda da açılacaktır. 2019-2020 Yaz Okulunda Tasarım Projelerini alamayan öğrenciler ile 2020-2021 Bahar Döneminde MİMB402 Diploma Projesi ve Tezi ile ARCD402 Diploma Project and Thesis derslerinde “FF” notu alarak bu dersten başarısız olan öğrenciler bu dersleri alabileceklerdir. Bu yönergenin Geçici Maddeleri, MİMB402 Diploma Projesi ve Tezi ile ARCD402 Diploma Project and Thesis derslerinin açılabildiği ilk Yaz Okulunun bitimine kadar yürürlükte kalır ve bu Yaz Okulunu müteakip kendiliğinden yürürlükten kalkarak, 2 Ekim 2019 tarihli 208 Sayılı Senato Kararı ile geçerlik kazanmış olan İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eğitim ve Uygulama Yönergesi yeniden yürürlüğe girer.