Eğitim Yönetimi ve Denetimi

MENU
Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora programımızla, farklı eğitim kurumlarının yönetiminde profesyonel yöneticilik ve liderlik becerileri ile donatılmış yöneticilerin yetiştirilmesi, eğitim yöneticilerine, eğitim sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde eğitim alan bireyler devlet ya da özel okulların yanı sıra yüksek öğretim kurumlarında da değişimi ve örgütsel gelişimi etkin bir biçimde ele alma becerisine sahip olacaklardır.