Türkçe Kursları

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi OKANDİL’in Tükçe kurslarında yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek amaçlanır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Türkçe Birimi; alanında uzman, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan 5-16 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Derslere 2/3 devam zorunluluğu vardır.

Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.