Kurs Kayıt Bilgileri

MENU

Düzey Belirleme Sınavı

Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Düzey Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Düzey Belirleme Sınavı (Türkçe kursları hariç) ücretli olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara düzey belirleme ücreti iade edilmez. Düzey Belirleme Sınavı sonucu 4 ay geçerlidir. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlusunun onayını alarak kurun ilk haftası içerisinde değiştirebilir. Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. Merkezimizden kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.

İndirimler

OKANDİL Merkezi indirimlerinden yararlanmak için gerekli kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve ilgili tutanağın, ekinde kimlik belgesi fotokopisi olduğu halde imzalanması gerekir.

Kurs Koşulları

  • OKANDİL Merkezi’nden kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
  • Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
  • Bir sınıfın açılabilmesi için, OKANDİL Merkezi Yönetim Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. İngilizce ve özel amaçlı Türkçe kursları için en az 7, diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kursları için en az 5 kişi ile sınıf açılır. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi Şube Birim Sorumlularına aittir.
  • Kursların sınavsız ara kurlarında kurs okutmanı, bu kur süresince öğrenciyi 5 temel dil becerisi açısından gözlemleyip performans değerlendirmesi ile bir üst kura geçmesine veya aynı kuru tekrar etmesine karar verir. Sınavlı ara kurlar ile sertifika ve diploma kurlarında ise her kurun son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Tüm becerilerden başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Bir beceriden başarısız olan kursiyer tek ders sınavına alınır. Diploma Sınavında Tek Ders Sınavı yoktur. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.

Puanlama şöyledir:

YETENEK

MAKSİMUM PUAN

MİNİMUM PUAN


Listening

25

15

Reading

25

15

Mutual Conversation

15

9

Oral Expression

10

6

Written Expression

25

15

  • Temel ve Orta kurları bitiren kursiyerler OKANDİL Merkezi Müdürü tarafından onaylanmış Sertifika; Yüksek kuru bitiren kursiyerler ise İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü onaylı diploma alırlar.
  • Derslere 7/8 oranında devam zorunluluğu vardır. Geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık oranını aşan kursiyer kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
  • OKANDİL Merkezi’ndeki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.