Duyurular

Yaz Okulu’nda başka üniversiteden ders alma kuralları

26 Mayıs 2022

1. Fakültemiz öğrencileri, 2021-22 yaz okulunda toplam 3 ders alabilirler.
2. Üniversitemizde açılmış ders / dersler diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Açılmış ders için kayıt yaptırmayıp diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan ders / dersler geçersiz sayılır.
3. Öğrenci, kayıtlı olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz öğretimi dersi alabilir.
4. Mevcut döneminden veya alt dönemlerden hiç almadığı dersleri alabilir, Üst sınıflardan ders alamaz, ancak GNO>3 ise üst sınıftan 1 ders alabilir.
5. Başka üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, gitmek istediği üniversitenin ders içeriğini ilgili öğretim üyesine sunar. Öğretim üyesi inceleyerek “DERS İÇERİĞİ ve KREDİSİ UYGUNDUR “ diye yazıp onaylaması gerekmektedir, aksi takdirde dersi alamaz,
6. Başka üniversiteden ders alma formunu doldurup, onaylı ders içeriği ile birlikte bölüm başkanı ve danışmanına onaylatarak dekanlık ofisine teslim eder, Dekanlığa iletilmeyen yaz okulu ders alma formları, dersleri alsa bile geçersiz sayılır.
7. Dekanlık, tüm öğrencilerimizin başka üniversiteden ders alma taleplerini inceler ve uygun bulunursa, FYK Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili birimlere iletir,
8. Diğer Yükseköğretim Kurumları tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra, yaz öğretimini takip eden yarıyıl ders kayıtlarının başlamasından önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir ve transkripte işlenir.

Forma ulaşmak için tıklayınız.