Etkinlikler

MENU

Biyoloji ve Tıp Uygulamasında İnsan Onuru Ve Haklarının Korunması
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY
Avrupa Konseyi’nde “Steering Committee on Bioetics”de
(CDBI)’ ve DH-BIO'da Türk Delegesi

Fakültemizde, her eğitim-öğretim senesinin başında geleneksel olarak gerçekleştirilen açılış dersini, bu sene duayen hocamız Prof. Dr. Ergun Özsunay verdi. 06.10.2021 Tarihinde gerçekleştirilen ve öğrencilerimizin yoğun bir katılım sağladığı “Biyoloji ve Tıp Uygulamasında İnsan Onuru ve Haklarının Korunması” başlıklı açılış dersinde, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi) çerçevesinde biyoloji ve tıp alanındaki ilerlemelere, bu ilerlemelerin ulusal ve ulusüstü hukukun gelişimine olan etkisine ve biyoloji ve tıp uygulamalarıyla insan hakları arasındaki önemli ilişkiye değinildi.Galeri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Fehmiye Ceren AKÇABAY
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Fakültemizde düzenlenen Hukukta Akademik Söyleşilerin ilki Dr. Öğr. Üyesi Fehmiye Ceren Akçabay’ın katılımıyla gerçekleşti. 01.11.2021 tarihindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve Hukuk” konulu söyleşide kadın ve LGBTİA+ hakları, feminist hak mücadelesi ve eşitlik tartışmaları ele alınarak son süreçteki İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarına ve toplumsal cinsiyet ve hukuk derslerinin önemine işaret edildi.

Galeri

Fakültemizde düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan Hukukta Kariyer Toplantıların ilki, 15.11.2021 tarihinde gerçekleştirlidi. Gün+Partners Avukatlık Bürosu kurucu ortağı ve Daha İyi Yargı Derneği başkanı olan Av.Mehmet Gün’ün konuşmacısı olduğu “Çağdaş Hukuk Devletinde Avukatlık” konulu etkinlikte avukatlık mesleğine dair önemli konulara değinildi. Etkinlikte Av.Mehmet Gün, avukatların teknolojik gelişmelere ayak uydurup kendilerini sürekli güncel tutmaları gerektiğini ifade ettiği etti.

Hazırlayan: Ar.Gör Battal Niyazi Şahin