Haberler

Dr. Öğr. Üyesi Güray Türker’in Çalışması

21 Kasım 2023
Haberler

Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Güray Türker’in “Kira Bedelini Sınırlayıcı Düzenlemelere İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10.11.2022 Tarihli 2317/20 Sayılı Kararı'na İlişkin Değerlendirme” başlıklı tam metin bildirisinin de içinde yer aldığı “Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu” isimli kitap yayınlandı.