Haberler

Dr. Güray Türker'in Tebliği

18 Nisan 2023
Haberler

Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Güray Türker, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu’nun ortaklaşa düzenlendiği Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nda “Kira Bedelini Sınırlayıcı Düzenlemelere İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 10.11.2022 Tarihli 2317/20 Sayılı Kararı’na İlişkin Değerlendirme” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.