Duyurular

Erasmus+ KA107 Ortak Ülkelere Personel Hareketliliği - 2018 ve 2019 Sözleşme Dönemleri

24 Eylül 2019

KA107 Ortak Ülkeler ile Hareketlilik programı kapsamında 2018 ve 2019 sözleşme dönemlerinde ERASMUS+ personel hareketliliğinden faydalanmak isteyen Okan Üniversitesi çalışanlarının başvuruları 4 Kasım 2019 Cuma gününe kadar online olarak alınacaktır.

Program kapsamında ders verme veya eğitim alma hareketliliği için gidilebilecek ülkeler Fas, Rusya ve Somali’dir. 2018 sözleşme dönemi için mevcut personel hareketliliği hibesi 1 ders verme ve 1 eğitim alma hareketliliğini karşılayacak olup yalnızca Fas ile sınırlıdır.

2019 sözleşme dönemi ders verme hareketliliği için akademik alan ve kontenjan bilgileri:

ÜlkeAkademik AlanKontenjan
Rusya Rusça Mütercim Tercümanlık 2
Fas Arapça Mütercim Tercümanlık
Sosyal Bilimler (İYBF, İTBF)
3
Somali İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik
1

2019 sözleşme dönemi eğitim alma hareketliliği için kontenjan bilgileri:

ÜlkeKontenjan
Rusya 2
Fas 2
Somali 1

Akademik ve İdari Personel için Genel Koşullar:
Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak. Ders saat ücretli ya da farklı bir şirket bünyesinde (Etik A.Ş) kadrolu olan personel programdan yararlanamaz. Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği/eğitim alacağı dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir. (Yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması da yeterli belge olarak kabul edilir).

Ders Verme Hareketliliği:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve Ders Verme Hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğine dair bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 5 gün olmalıdır. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 7 gün olarak planlanmalıdır.

Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Erasmus Programı’ndan kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus Programı’na daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
4) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme

Eğitim Alma Hareketliliği:
Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılacak personelin, almak istedikleri eğitimin içeriğini, ayrıntılı iş planını ve zamanını gösteren bir belge ile başvurmaları zorunludur. Programdan yararlanmak isteyen idari personel Erasmus Koordinatörlüğü’ne bağlı bulundukları birim yöneticisinin programa katılımlarını onaylayan bir belge de sunmaları gerekmektedir. Eğitim Alma Hareketliliği’nde öncelik idari kadroya ve araştırma görevlilerine aittir.

Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Daha önce değişime kişisel olarak katılmamış olmak
2) Daha önce programa katılmamış bir birimden olmak
3) Programın içeriğinin çalışma alanına uygun olması

Eğitim Alma Hareketliliği’nin süresi asgari 5 iş günüdür. Seyahat günleri ile birlikte öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 7 gün olarak planlanmalıdır. Alınacak eğitimin mesleki yeterlilikleri artıracak nitelikte olması gerekmektedir. İşletmeler için ikili anlaşma koşulu yoktur. Ayrıntılı bilgi için Personel Hareketliliği sayfasına başvurabilirsiniz. Başvuruların değerlendirmesi başvuru son tarihinden sonra yapılacak ilk Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten/mail yoluyla ilan edilecektir.